MPV-sivusto Sivukartta
WWW-aiheista aineistoa

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

 

Wepin merkitys asiantuntijaorganisaation toiminnalle - "kalvosarja" / 1999

 

WWW:n määritelmä... Wepillä voi tehdä vaikka mitä Julkaisutoiminta osana toiminta-ajatusta WWW-sivustoihin kohdistuvia odotuksia WWW:n tason kehittyminen - yleiset trendit Weppi tuotemarkkinoinnissa Tutkimustiedon julkistaminen

WWW:n määritelmä...

 

WWW = Why (to publish)?

 

X For Whom?

 

X What?

Wepillä voi tehdä vaikka mitä

 • Voi tavoittaa kaikki kohderyhmät, kaikki yksilöt!
 • Voi tehdä "kaiken"!
 • Markkinointi

- Demot

- Kyselyt

- Digitaaliset liikelahjat

- Asiakaskerhot

- Palaute

- Henkilömarkkinointi

- Yritysmarkkinointi

- Osaamisaluemarkkinointi

- Tuotemarkkinointi

- Hinnastot

- Tiedustelut

 • Myynti

- Myynti ja vuokraus

- Tilaukset

- Tuotteiden demojen lataus

- Tuotteiden konfigurointi

 • Asiakkaiden toimintaprosessien tuki

- Portaalit

- Päätöksenteon tuki

- Simulointi

 • Palvelutoiminnan tuki

- Extranet

- Verkko-ohjelmistot

- Dokumenttien hallinta

- Virtuaaliset työpöydät

 • Kommunikaatiotuki

- Sähköposti

- Puhelinluettelot

- Henkilöiden esittely

- Keskustelupalstat

 • Profilointi

- Käyttäjien rekisteröinti

- Personoidut sivut

- 1:1 suoramarkkinointi

 • Tuotanto- ja toimitusprosessien automatisointi
 • Etäkäyttö
 • Viestintä

- Uutiset

- Tiedonjakelun hajautus

- Hakemistot

- Tietokannat

 • Mainostilan vuokraus
 • Tietojärjestelmät
 • Uusi media

- Multimedia

- Animaatio

- Virtuaalitodellisuus

- 3D-mallit

- Simulaatio

 • Koulutus

- Koulutus-ohjelmistot

- Koulutusohjelman hallinta

- Kalvosarjat

 • Sijoittuminen WWW:ssä

- Hakemistot

- Webrings

- Yhteistoiminta-sivut

- Mainonta, mainostila muiden sivuilta

- Linkit muiden sivuilla

 • Jne...

 

Julkaisutoiminta osana toiminta-ajatusta

 • Halu julkaisemiseen ja julkaisemisen tärkeys täytyy tulla toiminta-ajatuksesta ja organisaation identiteetistä
 • Tutkimuslaitoksilla on erilaisia identiteettejä

- Tutkimuslaitos - "tiedon vapauttaja"

- Teollisuuden apulainen - kaikin keinoin teollisuudelle kaikkea, mikä sitä auttaa

 • Asiakaspalvelu-organisaatio - tiedon jakaja

 

tehtava-ydinolemus-imago.gif

Tutkimuslaitoksen suhde WWW-julkaisemiseen

 • Tutkimustyön ihanne: Tietoa tarjolla kaikille, ilmaiseksi ja vapaaseen käyttöön
 • Osaamisen ja tietämyksen jakaminen kansallinen tehtävä
 • Tarve edistää osaamiseen ja tietämykseen ja niiden arvostamiseen liittyviä arvoja
 • Toiminta tukee tätä imagoa
 • Markkinoinnin kohde:

- Huippuluokan osaaminen, kehittyvä osaaminen

- Kehitetty, saatavilla oleva tietämys

 • Suhde tiedonjakoon

- Toimiminen tutkimusyhteisössä edellyttää avoimuutta - muuten portit suljetaan

 • Siksi:

- Kaikki tieto saataville

- Erityisesti syvällinen tieto, operatiivisen tiedon perustelut

 • WWW-julkaiseminen mahtava väline tähän!

Teollisuuden apulaisen suhde WWW-julkistamiseen

 • Markkinointi

- Palvelut

- Osaaminen

- "Kättä pidempää" - välineitä yritysten omaan toimintaan

 • Tiedonjako

- Teollisuutta hyödyntävä, erityisesti operatiivinen tieto, osaaminen ja välineet tarjolle

- Tavoitteena osaamisen siirto ja tasaaminen itseltä yrityksille

Asiakaspalvelu-organisaation suhde WWW-julkaisemiseen

 • Markkinoinnin kohde

- Tärkeimmät tuotteet palvelutuotteita. Emme ole kirjakauppa

- Tarjolla oleva tieto on vahvaa mielikuvamarkkinointia: palveluiden taustalla on todellista tutkimusta, asioita on mietitty - "We wrote the book"

 • Nykyaikainen filosofia: Tieto lisää ruokahalua - tiedon jakaminen ei vähennä palveluiden ostamisen volyymiä, vaan lisää sitä

- Asiat pitää kuitenkin toteuttaa, ja se ei lukemisen pohjalta onnistu

- Yritykset tarvitsevat resursseja

 

WWW-sivustoihin kohdistuvia odotuksia

 • Sivusto on oltava. Sivustojen puuttumista ihmetellään
 • Sivustojen pitää olla laadukkaita

- Olemme (v. 1999) toisessa WWW-sivustojen vaiheessa. Kotisivu-taso ei riitä. Toteutus pitää olla professionaalinen

 

=> Lisäarvo ja kilpailuetu on löydettävä panostuksesta asiakastarpeiden täyttämiseen

WWW:n tason kehittyminen - yleiset trendit

 • Vuonna 1996
 • Esitesivut
 • Läsnäolo WWW:ssä
 • Ei aina kannattavaa

   

  • Vuonna 1997
 • Laajat sivut: toimintoja toimintojen perään
 • Interaktio, linkitys, sähköposti, personointi, haut...
 • Kallista
 • Brandin laajennus
  • Vuonna 1998
 • Sivut muuttavat liiketoiminta-ajatusta -> uudet liiketoimintaprosessit
 • Osa bisnestä
 • Kohderyhmä- ja arvo-ajattelu
 • Brandin muuntaja!
  • Vuonna 1999
 • Portaalit: sidosryhmälle kaikki palvelut yhdestä luukusta
 • Uusi bisnes
  • Vuonna 2000
 • ??
 •  

   

  Weppi tuotemarkkinoinnissa

  • Etuja

  - Laaja jakelu ilmaiseksi

  - Pienet operatiiviset kulut

  - Mahdollistaa esittelyn syventämisen ja multimedia-esitykset (simulaatiot, demot, jne...)

  - Globaali näkyvyys

  - Mahdollistaa erilaiset näkymät tuotteisiin

  - Tiedustelujen ja tilausten sähköinen hallinta

  - Sidosryhmille voidaan tarjota sähköisesti kalvoja, esitteitä, jne...

  • Miten esitteet löydetään?

  - Ei korvaa muuta markkinointia

  - Tuotteiden esittely oikeassa paikassa kokonaisuutta - ympäristö määrittää tuotteen

  - Ammattilaisille pitää luoda tuttu sivusto, jolla viihtyy, jossa käydään ensin, ja jota suositellaan

  Tutkimustiedon julkistaminen

  • WWW mahdollistaa nopean tiedonlevityksen teollisuuteen

  - Nopeaa julkistustoimintaa työraporttien muodossa kehuttu vahvasti!

  - Luo kuvan tehokkaasta organisaatiosta

  - Tutkijoiden suhdetta raportteihin pitää kehittää

  • WWW:llä tieto voidaan liittää tutkimuksen kuvauksiin, aiheyhteyteen, esitteiden ja speksien taustatiedoksi
  • Formaattina usein PDF