MPV-sivusto Sivukartta
WWW-aiheista aineistoa

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

 

Millaisia ovat hyvät weppisivut? - "kalvosarja" / 1999

{d:\kuvia\www\www-meressa.jpg, align-right}Tämä esitys on suunniteltu asiantuntijaorganisaation henkilöstön kouluttamiseen. Näkökulma aiheeseen on siksi käytännönläheinen. Aihetta lähestytään huonojen sivujen - yhteisen kokemusmaailman - kautta ja sitten käsitellään, millaisia hyvät sivustot ovat. Tämä antaa hyvän lähtökohdan seuraavan koulutustilaisuuden teemalle: miten niitä hyviä sivustoja oikein laaditaan!

 

Millaiset sivut ovat huonot? Sudenkuoppia, jotka on suunnittelussa vältettävä? Millaiset sivut ovat hyvät?

 

Millaiset sivut ovat huonot? Sudenkuoppia, jotka on suunnittelussa vältettävä?

Ei vastaa kohderyhmän tarpeita

 • {..\..\_original-images\www-ammattilainen.gif, align-right}Väärää asiaa
 • Konkreettiset hyödyt puuttuvat. Jopa aivan perusasiat - puhelinnumero, sähköpostiosoitteet
 • Väärä kieli kohderyhmälle
 • Sisältö vanhentunutta tai virheellistä

Sivujen käyttö hankalaa

 • {..\_original_images\labyrintti.gif, align-right}Asiat eivät löydy. Asiakasta pompotellaan erilaisia reittejä.
 • Hidasta - monia ja tiedostokooltaan isoja kuvia, Javan käynnistyminen vie aikaa ja hyydyttää koneen
 • Ei pääse pois sivuilta sinne, mistä on tullut
 • Yhteen kuuluvat asiat eri sivuilla, joutuu pomppimaan
 • Lomakkeiden toiminta ei loogista (Enter ei sulje lomaketta - toisaalta, joku voi käyttää sitä kentästä toiseen liikkumiseen...) ja sujuvaa (joutuu esimerkiksi aina rullaamaan näyttöä yhden rivin verran)
 • Tietojen hakeminen moniportaista - aina uusia valintoja klikaten. Ei pääse suoraan asiaan. Hakutoiminto puuttuu.
 • Huono layout: silmä eksyy, kokonaisuus ei hahmotu
 • Sivut eivät löydy: pitkä tai epälooginen nimi
 • Vaikea tulostaa - kehyksiä käyttäen tulostus arpapeliä, animaatiot yms. voivat saada tulostumaan vain jotain osia kuvista
 • Vaatii plug-inejä vaikkapa animaatioita varten, jotka pitää hakea vaikeilta sivuilta ja asentaa itse - siinä voi mennä selainkin sekaisin

Visuaalinen suunnittelu amatöörimaista

 • Huonot kuvat
 • Taustaan epäsopivat kuvat
 • Kummalliset taustakuvat - lukeminen vaikeaa
 • Huonot värit - huonosti luettavat, epäesteettiset
 • Huonot fontit: pieni koko, värit, "isot kirjaimet"
 • "Vilkkuu ja välkkyy" - rullaavia tekstejä jne...
 • Liian täydet sivut
 • Design managementin puute - eri ulkoasu kuin esitteissä, erilaiset viestit
 • Sivu ei mahdu selaimeen tai mahtuu liikaakin... pienellä präntillä kauhean leveä palsta (siksi taitto usein 600 pikseliä leveään taulukkoon)

Suunnitteluprosessissa ongelmia

 • {..\_original_images\ma-vaan-koodaan.gif, align-right}Ei riittävää osaamista (grafiikka, journalistiset taidot, käyttöliittymien suunnittelu, tiedon ja dokumenttien hallinta, kuvankäsittely, jne...)
 • Ei tavoitteita, tehdään tavan vuoksi
 • Kohderyhmiä ja heidän tarpeitaan ei ole mietitty
 • Projektia ei hallita, kaikki leviää käsiin ja tekeminen jää "paikkaamisen" tasolle

Tiedontuottoprosesseja ei suunniteltu

 • {d:\kuvia\www\www-sateessa-250.jpg, align-right}Sivuja ei ylläpidetä, koska...
 • ... ei sovittu tiedontuotosta tai tehty sitä riittävän helpoksi. Organisaation sisäinen tietojärjestelmä, tehtävät, roolit ja rutiinit, on usein tärkein suunnittelutehtävä
 • Kuolleet linkit. Ei määräaikaisia tarkistuksia tai tarkistuksia aina päivitysten jälkeen.

Millaiset sivut ovat hyvät?

{d:\kuvia\www\laatutekija-kolmio-250.gif, align-right}Hyvät sivut palvelevat sekä sivujen tuottajan että asiakkaiden tarpeita. Ja asiakaslähtöiset yritykset - tämä strategia on käytännössä todettu hyväksi - lähestyvät kaikkea toimintansa laatua asiakkaiden näkökulmasta. Toisinsanoen: asiaa on syytä ensimmäiseksi lähestyä kysymällä: saavatko sivuston asiakkaat, mitä tarvitsevat?

Käännä edellisessä luvussa luetellut huonot piirteet toisinpäin! Lisäksi:

Sivut löytyvät hyvin

 • Vain sivut, jotka käyttäjä löytää, merkitsevät mitään. Löytyvät joko suoraan, osoite arvaamalla (esimerkiksi www.microsoft.com/windows) sekä domain että alaosoitteet tai hakukoneilla hakijalle loogisilla hakusanoilla (muistaen suomen ja englannin lisäksi mm. ruotsinkieliset termit)

Voi kannattaa tehdä suoria alahakemistoja domainin alle. Ne voivat olla tyhjiä, kunhan selain ohjataan niistä automaattisesti oikeaan paikkaan.

Sivuille jäädään

 • {d:\kuvia\www\www-uistin-250.jpg, align-right}Houkuttelevat - Ensimmäinen mielikuva ratkaisee. 7 sekuntia aikaa voittaa kävijä puolelleen.
 • Hyötyä
 • Aina jotain uutta
 • Monipuolinen ja laaja sisältö - jää ajatus, että pitää palata myöhemmin perkaamaan sekin osa...
 • Ei hypätä heti pois... Vieraan aineiston avaaminen välittävien sivujen kautta ja omaan selainikkunaan (linkkiin lisätään tällainen määre)

Sivuista on aitoa hyötyä

 • Hyödyllisiä sisältöjä
 • Tarpeellisia palveluja
 • Palveluja, joita ei muuten olisi saatavilla
 • => Pysyvä suhde sivustoon

Käytettävyys kunnossa

 • Rakenne ja toiminta vakaa - bookmarkit toimivat, asiat löytyvät sieltä, mistä ennenkin. Siksi perusrakenne tehtävä kerralla hyvin - hyvin ylläpidettäväksi, loogikseksi, siten että on kasvunvaraa
 • Tottumusten mukainen - vrt. äänilevykaupat, jotka kaikki samannäköiset ja toimivat samalla tavalla
 • Jokainen sivu toimii samoilla periaatteilla
 • Vaihtoehtoisia keinoja löytää asia: Navigointi etusivulta tai painikepalkista, sivukartta, jos laaja sivusto, hakutoiminto
 • Yksinkertaisuus on hyve
 • Tulostus onnistuu hyvin (vrt. kehykset...)
 • Ei yhtään sivuston käyttäjän mieleenjäävää ongelmaa!

Hyvät sivut sivuston tuottajan liiketoiminnan kannalta

 • Sivut tukevat liiketoimintaprosesseja
 • Sivusto on kannattava
 • Sivustosta on asiakkaille hyötyä
 • Sivusto virtaviivaistaa viestintäprosesseja
 • Sivusto on yrityksen, omistajien ja asiakkaiden ylpeydenaihe
 • Sivusto tukee brandia
 • Sivusto mukautuu uusiin toimintoihin ja tulevaisuuden tarpeisiin
 • Sivuston avulla voidaan palvella sellaisia kohderyhmiä, joiden palveluun ei muilla keinoin olisi mahdollisuuksia

 

 
 
 
{matti.vuori@mattivuori.net} 3.9.2001