MPV-sivusto Sivukartta

 

 Matti Vuoren ohjelmistot -sivu 

Tislari - PDF-koosteiden ja -kirjasten tuotanto ja ylläpito Wordissa

PDF on nykyisin yksi tärkeimmistä tiedonsiirtoformaateista kaikilla aloilla. Tämän ohjelman avulla saat PDFien hallintaan uutta puhtia.

Tee useasta Word-tiedostosta yksi PDF-tiedosto!

  • Korvaamaton apu erilaisia raportteja ja käyttöohjeita laativille henkilöille - ei enää sähköposteja, joiden liitteenä kymmenen .doc-tiedostoa! Ei enää hukkuneita tiedostoja!
  • Tiedostojen muuttuessa päivität automaattisesti vain muuttuneet osat

Ylläpidä listaa dokumenttivarannon tiedostoista ja tislaa automaattisesti muuttuneet tiedostot

  • Tislarin avulla voit luoda luettelon esimerkiksi työryhmässä ylläpidettävistä Word-tiedostoista ja muuntaa vain muuttuneet tiedostot PDF:ksi

Erota painoon menevistä kirjasista kannet ja sisäosat omiksi PDF-tiedostoikseen!

  • Hyvät reprot ja kirjapainot pärjäävät nykyään Wordilla tuotettujen PDF-tiedostojen kanssa, mutta asiakkaan päässä tarvitaan silti apukeinoja
  • Tällä ohjelmalla saat erotettua kannet ja sisäsivut omaksi PDF-tiedostokseen
  • Tiedoston muuttuessa saat automaattisesti luotua WWW- ja printtiversiot ilman käsin tapahtuvaa tiedostojen kopiointia ja nimeämistä

Päivittäiseen tehotyökaluusi integroitu apuohjelmisto!

  • Tislari on Word:n makro-ohjelmisto ja löytyy aina Wordin valikosta
  • Dokumenttienhallinta on 2000-luvun avainkysymyksiä. Tislari huolehtii sen yhdestä tärkeästä tehtävästä kevyillä tekniikoilla ja yksinkertaisella päivittäiseen työskentely-ympäristöösi integroidulla ohjelmalla

Ja ne PDF:t siirrät WWW:hen tai intranetiin helposti Tasaaja-ohjelmalla

Screenshot: Kirjasen PDF-konversion määrittely

tislari-screenshot-kirjaset.gif

Screenshot: PDF-koosteen määrittely

tislari-screenshot-kooste.gif

tislari-logo.gif