Tuotekehitystoiminnan nopeuttamisen muuntelulista

Lista: Tuotekehityksen_nopeuttaminen.list

Laatija(t): Matti Vuori

Copyright: (c) 2006 Matti Vuori

Mieti, mitä tuotekehityksen / tuotesuunnittelun muuntaminen seuraavanlaiseksi merkitsisi:


Tuote

1. Kehitetään vähemmän

2. Käytetään muiden tekemää

3. Uudelleenkäytetään vanhaa

4. Kootaan palasista

5. Keskitytään oleelliseen

6. Kehitetään asiakkaan toimintaa

7. Keskitytään asiakkaan tarpeisiin

8. Nähdään tuote uusin silmin

9. Tehdään yleiskäyttöinen alusta

10. Riisutaan turhat asiat

11. Minimoidaan kehittämisenaikaiset muutokset

Prosessi

12. Kehitetään tuote etukäteen

13. Tehdään asioita samanaikaisesti

14. Muutetaan aikataulua

15. Muutetaan kriittistä polkua

16. Ohitetaan pullonkaula

17. Generoidaan tuote

18. Generoidaan dokumentit

19. Hyödynnetään aiempia projekteja

20. Lisätään tutkimusta projekteissa

21. Vähennetään tutkimusta

22. Hajautetaan työt

23. Tehdään asiat itse

24. Poistetaan itseaiheutetut deadlinet

25. Lisätään uusia etappeja

26. Kehitetään prosessin puutteita

27. Kehitetään menestystekijöitä edelleen

28. Kerta kerralta aina vähän paremmaksi

29. Kokeile uusia toimintamalleja ja tekniikoita

30. Poistetaan odotusajat

31. Poistetaan etapit

32. Lopetetaan testaus

33. Yhdistetään vaiheita

34. Puretaan isot kokonaisuudet

35. Aloitetaan etuajassa

36. Tiivistetään aikaa

37. Automatisoidaan jotain uutta

38. Lopetetaan turhien asioiden tekeminen

Toimintatyyli

39. Ollaan nopeampia

40. Luodaan tietosäpinä

41. Lisätään tavoitteita

42. Poistetaan byrokratia

43. Muutetaan käsitys ajasta

44. Muutetaan kulttuuri nopeaksi

45. Lopetetaan ongelmanratkaisu

Resurssit

46. Käytetään rahaa kunnolla

47. Käytetään rahaa murto-osa

48. Hallitaan resursseja dynaamisesti

Henkilöstö

49. Lisätään henkilöstöä

50. Vähennetään henkilöstöä

51. Kehittäjät guruiksi

52. Kuka tahansa tuotteistamaan

53. Käyttäjät kehittäjiksi


Lista päivitetty 31.7.2006

Muut idealistat