Pääsivulle Sivukartta

mpv-logo.gif

 

Nyt on vuosimuotoilun aika

Vuodenvaihteessa tehdään aina kovasti vuosimuotoilua. Juu - uusi muotoilutermi! Mitäs kaikkea siihen kuuluu?

Vuosi jäsentyy ihmisille tekemisen kautta. Maalaisyhteiskunnassa kesällä tehdään peltotöitä ja kalastetaan ja talvella hiihdetään ja metsästetään. Joillekin vuosi jäsentyy lomien ja juhlien kautta. Yhdistyksillä vuosi jäsentyy vuosikellon ja tapahtumien mukaan. Firmoilla samaan tyyliin. Startupeilla ja laihduttajilla näkökulma voi tekemis-sentrisyyden sijaan olla saavutussentrinen.

Aika on vuoden käyttöliittymä. Vuosimuotoilussa on tietysti idea reunaehtojen puitteissa luoda sellainen vuosi, että se tuottaa halutut tulokset halutulla kokemuksellisuudella. Eli ei tehdä kokemusmuotoilua, vaan idea tavoitellusta kokemuksesta ohjaa niitä asioita, jotka tuottavat kokemuksen.

Haluttuja kokemuksia osataan jo kaivella ihmisiltä erilaisilla tekniikoilla ja muotoilijan tehtävä on jäsentää haluista vuoden mittainen dynaaminen kokonaisuus, jossa on huippuja ja laaksoja. Kokemusperustainen muotoilu on myös yksi näkökulma tekemisperustaisen rinnalla. Kaikki riippuu siitä, mitä halutaan saada eniten aikaan - tekoja vai tunnelmia vai jotain muuta.

Yksilöillä yksi tavoitealue ovat uudenvuodenlupaukset. Niitä ei yleensä ole tarkoituskaan ottaa tosissaan, mutta jos olisi, mitenkäs ne muuten saisi toteutumaan kuin tiukalla vuosimuotoilulla! Ilman muotoilua ne jäävät heitoiksi ilmaan, vähän kuin firmojen tulostavoitteet.

Muotoilussa on aina läsnä synteesin mysteeri, eli se, miten muotoilijan mieli sovittaa kokoon ehdotuksen asioiden yhteiselosta ja sitä voidaan sitten arvioida ja testata. Niinpä vuosimuotoilunkin yhteistyön elementit ympäröivät sitä luomisen mysteeriä jättäen sille kylliksi tilaan. Mutta kuitenkin, muotoilussa on aina erilaisia paradigmoja ja oikean valinta riippuu aina muotoiltavan vuoden luonteesta. Vuosi on siitä erikoinen muotoilun kohde, että sillä ei ole omaa brändi- tai symboliarvoa, vaan vuoden pihvi on vuoteen sovitetuissa asioissa, jotka ovat yleensä toimijan omia asioita. Tämä suosii luonnollisesti muotoilutapaa, jossa toimijalla on tiivis rooli prosessissa - toisin kuin vaikka merkkituotteiden tai -palvelujen muotoilussa. Sellainen muotoilutapa on luontaisesti iteratiivinen. Kuitenkin, vuoden alussa pitää designin olla niin eheä, että ainakin tammikuu sujuu mallikkaasti...

Hyvään muotoiluun kuuluu aina laadunvarmistus ja riskienhallinta. Vuosi on toiminnallinen asia ja vuoden simulointi antaa perustan kummallekin aktiviteetilla. Onnistuuko tekeminen - kontaktipisteet vuoteen - sujuvasti? Onko nähtävissä ongelmia? Tuottaako simulaatio hyvän ennusteen kokemuksille?

DISCLAIMER: Tietenkään sellaista asiaa kuin vuosimuotoilu ei ole olemassa