MPV-sivusto Sivukartta

mpv-logo.gif

 

Matti Vuori

 

Valokuvan hyvyyden kriteerejä

Seuraava luettelo on laadittu antamaan "puheenaiheita" ja jäsennystä kuvien hyvyydestä käytävään keskusteluun.

 

Arvo katsojalle:

 • Kiinnostaako aihe katsojaa?
 • Kiehtooko kuva välittömästi?
 • Tuleeko siihen palattua uudestaan?
 • Herättääkö kuva katsojissa ajatuksia (mitä), tunteita (mitä) tai muita reaktioita (millaisia)?
 • Onko aihe kulttuurillisesti merkittävä jollekin kohderyhmälle?
 • Onko kuvalla monia erilaisia tulkintoja?

 

Yleinen kulttuurinen/sosiaalinen arvo

 • Onko kuvalla taiteellista, kulttuurista, sosiaalista tai muuta yleistä arvoa?
 • Onko kuvassa ainutkertainen tilanne, joka ei toistu uudestaan tai joka ei ole toistettavissa?

 

Arvo kuvaajalle

 • Onko kuvaaja kyennyt kuvalla ilmaisemaan jotain itselleen merkittävää / jotain merkittävää itsestään?

 

Sisältö

 • Onko kuvalla jokin viesti tai sisältö?
 • Ilmentääkö kuva kohteestaan (tai katsojasta, tai hänen kulttuuristaaan) jotain olennaista ja ei-itsestäänselvää)?

Esitys

 • Soveltaako kuva jotain tyylilajia mainiolla tavalla uuteen kohteeseen?
 • Hallitseeko kuvaaja valitsemansa tyylijajin?
 • Onko kuvassa kiehtovaa valojen ja varjojen leikkiä?
 • Onko kuvassa värien loistoa? Onko sovellettu sopivaa väriskaalaa?
 • Onko valaistus hyvä?
 • Onko sommittelussa esteettistä erinomaisuutta?
 • Onko tärkein kohde sopivan kokoinen?
 • Onko kuvan etuala ja tausta oikein valittu ja käsitelty oikein?
 • Tukevatko kaikki kuvassa olevat elementit kuvan tarkoitusta?

 

Tekninen laatu

 • Onko kuva teknisesti hyvä/tarkoituksenmukainen?
 • Ovatko seuraavat perusasiat kunnossa: rajaus, terävyys, syväterävyys, kontrasti

 

Muuta

 • Onko kuvassa sovellettu muita valokuvan menestystekijöitä?
 • Muuta, mitä?

 

Yhteenveto

 • No, onko se kuva hyvä, häh!?