MPV-sivusto Sivukartta
Valokuvaus-sivut / Photography page

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

Valokuvan tasoajattelu apuna kuvakritiikkiin

boxes-hierarchy.jpgKaikki valokuvat koostuvat erilaisista tarkastelun tasoista. Hyvästä kuvasta löytyy rikkautta, tarinoita ja laatua kaikilla tasoilla ja samoin hyvässä kuvakritiikissä otetaan kaikki tasot huomioon. Ohessa henkilökohtainen määrittelyni siitä, millaisia tasoja kuvissa voidaan tunnistaa. Kuitenkin on syytä muistaa, että kaikissa kuvissa ei ole kaikkia tasoja.

Dimensio 1: Visuaalisuus ... kertomus

1) Estetiikan taso

 • Kuvakulma, massoittelu, sommittelu
 • Valot, varjot, värit
 • Harmonia, kauneus
 • Kulttuuriset kauneusarvot
 • Erilaiset kontrastit
 • Jännitteet muodoissa, sommittelussa, elementtien visuaalisessa ja geometrisessa vuorovaikutuksessa
 • => Esteettinen miellyttävyys, tunnelma
 • Alkeellinen mekanistinen kuva-analyysi keskittyy tähän tasoon (tai tunnelmien tasoon asteikon toisessa päässä!)

 

2) Kohteet

 • Mitä tosimaailman olioita kuvassa on?
 • Ihmisiä, esineitä, eläimiä, kasveja, rakennuksia...
 • Millaisia ne ovat? Luonne, syvin olemus
 • Paljastaminen... mysteeri
 • Mitä ne tekevät?
 • Niiden vuorovaikutus
 • Luovat rinnastukset
 • Viittaukset toisiin kuviin, kuvien historiaan
 • Kuvakulma (alhaalta, ylhäältä, kaukaa, jne...) kohteeseen... "näkijän" suhde kohteeseen; kohteen rooli kuvan kontekstissa
 • Yksityiskohdat
 • => Informaatio, samaistuminen, kiinnostus, ymmärtäminen
 • => Kohteiden estetiikasta ja kiehtovuudesta nauttiminen
 • => Yksityiskohtien tuomat jännitteet

 

3) Tarinan taso 1

 • Mitä kuvassa tapahtuu?
 • Millaisia tapahtumasarjoja, prosesseja kuvassa on?
 • Ennen... hetki... seuraavaksi?
 • Ratkaiseva hetki
 • Tilanteen kuljettaminen, ohjaus, dramaturgia
 • Yksilöpsykologian taso
 • => Informaatio, samaistuminen, kiinnostus, ymmärtäminen, viihde
 • => Yksilöiden toimien ymmärtäminen tai kritiikki
 • => Vahvat tunteet: viha, ihastuminen, inho
 • => Tarinan kiehtovuus

 

4) Tarinan taso 2

 • Päähenkilöiden/kohteiden tarina
 • Elämän kaari, kohtalo, elämäntilanne
 • Tapahtumien taustat, perustelut, syyt
 • Mitä kuva kertoo ihmisestä
 • Eettiset periaatteet
 • => Informaatio, samaistuminen, kiinnostus, ymmärtäminen, viihde
 • => Vahvat tunteet: viha, ihastuminen, inho
 • => Tarinan kiehtovuus

 

5) "Suuri kertomus"

 • Mitä kuva kertoo yhteiskunnasta, sosiaalisista oloista, kulttuureista ja ilmiöistä
 • Ideologia, propaganda, aatteet ja arvot, eettiset periaatteet
 • Instituutioiden kritiikki
 • Historiallinen perspektiivi
 • Mitä kuva kertoo ihmisyydestä (tms.)
 • Jännitteet kohteiden kuvauksen kanssa
 • => Viitekehys, ymmärrys, samaistuminen
 • => Yhteiskuntakritiikki, perspektiivi
 • => Kuvaajan ja julkaisijan syvällistet motiivit

Sisällöt ja viestit eri tasoilla

 • Toteaminen, tallentaminen, dokumentointi
 • Olennaisen tiivistäminen ja esittäminen
 • Mielipide
 • Ongelman tai ristiriidan esittäminen
 • Uuden luovan ratkaisun esittäminen
 • Arvojen esittäminen
 • Tunnelman luominen
 • Viihdyttäminen

Kuvan eri näkökulmat, katsojat

 • Kuvaaja
 • Katsoja
 • Suunniteltu kohderyhmä (esimerkiksi mainoskuvassa)
 • Suuri yleisö, ihmiset yleensä

Kuvan "aitouden" ja manipulaation dimensio 3: Käsittelemätön... manipuloitu

 • "Valokuva luonnon ilmentymänä filmille" -lähestymistapa. Filmille (tai digikameran kennolle) tarttuneen kuvan hyväksyminen vain sellaisenaan, mitään muuttamatta (ei rajausta, ei valotuksen tai sävyjen säätöjä).
 • Pimiö kameran jatkeena. Normaalien sävyjen/valotuksen/rajauksen/terävyyden säätöjen tekeminen
 • "Maltilliset" editoijat. Tummennusta, taustan pehmentämistä syväterävyysalueen rajoittamiseksi, sähköjohtojen siivoamista
 • "Valokuva kuvana" -lähestymistapa. Tarkoitus pyhittää tarkoituksenmukaiset keinot. Täydellisestä meikkaamattomuudesta rajuihin leikkauksiin ja rakentamiseen, projektin ja tavoitteiden mukaan.

Muita dimensioita

 • Tunnearvo... käyttöarvo
 • Arvo hetkessä... pitkäaikainen arvo
 • Tunteellisuus... asiallisuus
  • Tunteiden intensiteetti
  • Välillinen tunteiden herättäminen
  • Faktoihin perustuvuus
 • Realistinen... abstrakti