MPV-sivusto Sivukartta

mpv-logo.gif

 

Matti Vuori

Logojen hyvyyden kriteerejä

Logon - tässä käytettynä laajemmassa, liikemerkit kattavassa merkityksessä - laatutekijöitä ovat mm. tällaiset.

Viestit - mitä logon visuaalinen kieli (typografia, muu muotokieli, värit...) kertoo edustamastaan asiasta?

 • Palvelu / tuote
 • Arvot, ajattelumallit
 • Missä kulttuurissa toimitaan
 • Toimiala
 • Kohderyhmä
 • Arvolupaukset
 • Sopivuus yrityskuvaan
 • Sopivuus viestintästrategiaan
 • Sopivuus sisäiseen viestintään
 • Sopivuus nykyiseen viestintä-aineistoon

Asiakkaiden ihastuminen logon kohteeseen - miksi?

 • Logon esittämä ideat ja ideaalit
 • Esteettinen suunnittelu

Yhteisölogojen erityispiirteet

 • Logo viestii jäsenille merkityksellisimpiä asioita
 • Logon mahdolliset symbolit luovat positiivisia assosiaatioita yhteisön käyttämiin kulttuurisesti tärkeisiin merkkeihin
 • Logo on rehellinen, ei esitä yhteisöä erilaisena kuin se on
 • Logo edustaa yhteisön todellisia arvoja (mitkä ovat eri asia kuin sen johdon arvot)
 • Logo pyrkii sitouttamaan yhteisöä
 • Yhteisö on ylpeä logosta
 • Yhteisö on päässyt vaikuttamaan logoon ja hyväksynyt sen

Välitön tunnistettavuus

 • Selkäytimellä: Se on XXX:n logo
 • (Logoa ei tarvitse muistaa!)

Huomioarvo muiden logojen seassa

 • Vaikkapa portaalissa, sponsorien logojen koosteessa, esitteen logokoosteessa.
 • LinkedIn-ryhmien listauksessa.
 • Kilpailijoiden logojen vieressä!
 • Mustavalkoisena jonkun tahon logokoosteessa, jossa logot törkeästi ilman lupaa muutetaan mustavalkoisiksi

Visuaalinen toimivuus kaikissa dokumenteissa

 • Esitteet
 • Kalvosarjat
 • Liikekirjeet
 • Tekniset dokumentit

Toimivuus rollupeissa, valomainoksissa ja ständikalusteissa

 • Suuressa ja pienessä koossa

Toimivuus erilaisilla pinnoilla

 • Valkoinen (näytön valkoinen on haastavampi kuin paperin valkoinen).
 • Tasaiset väripinnat ja yleisimmät taustavärit (voiko logosta olla eri väriversioita / taustalla varustettuja versioita?)
 • Valokuvat ja kompleksit pinnat
 • Kohokuviot, polttaminen puuhun...

Tekninen käytettävyys kaikissa medioissa ja ohjelmistoissa

 • Värit, koko, tulostustarkkuusvaatimukset, linjat ja detaljit
 • Robusti suunnittelu: värintoiston kriittisyys (heikot sävyt, liukuvärit, likaisiksi helposti muuttuvat sävyt; ei tarvetta spottiväreille)
 • Toimivuus mustavalkoisena
 • Toimivuus harmaaksi muutettuna (muotia netissä vuonna 2014)
 • Toimivuus mustavalkoisissa dokumenttiskanneissa
 • Toimivuus hyvin pienessä koossa - kännyköissä, listoissa - tarvitaanko erityisversio?
 • Käytettävyys kaikissa organisaation viestintätilanteissa

Pitkäjänteinen tuki brandille

 • Disainin ajattomuus
 • Riippuvuus kunkin vuoden trendeistä
 • Mahdollisuus päivittää inkrementaalisesi

Yleisiä menestystekijöitä

 • Yksinkertaisuus, vähän elementtejä ja detaljeja.
 • Vähemmän on enemmän. Logosuunnittelun maksimi: ota pois kaikki, mitä voit
 • Vähän värejä
 • Hillitty väripaletti
 • Perusmuotojen käyttö
 • Suunnittelu skaalautuvana vektorigrafiikkana
 • Nimen luettavuus. Nimi on kaikken pyhin. Mikä ei vahvista sitä, heikentää sitä
 • Ei pikkutekstejä ja sloganeja - logo on vain logo
 • Muista, että graafisia merkkejä voi käyttää jo joku muu

Keskeinen suunnitteluperusta

 • Logon kohteen ymmärretty identiteetti! Mistä on kyse siinä asiassa, jonka merkki logo on?
 • Brandin kuvaus
 • Logon tärkeimmät odotetut viestit (logon suunnittelija ei saa keksiä niitä)
 • Kohderyhmien määrittely
 • Kohderyhmän visuaalisen kulttuurin ja merkkikielen kuvaus
 • Noudatettavat graafiset ohjeet tai rajoitteet
 • Logon tärkeimmät käyttökontekstit
 • Logon keskeiset "naapurit", eli minkä logojen vieressä sitä saatetaan käyttää
 • Tekniset rajoitteet logon toteutukselle
 • Hierarkkisessa toimintaympäristössä kohteen emon logo, visuaalinen tyyli
 • Logon käyttö organisaationimien kanssa; kaikkien niiden määrittely ja listaus

Muuta:

 • Tyypillisiä Twitter- ja LinkedIn-logojen virheitä: 0) Postausten pikkulogoon on otettu isommasta versiosta osa, joka ei ole edustava 1) Logotiedostossa on iso marginaali, jolloin logon massa jää pieneksi. 2) Logo rajautuu pyöressä rajauksessa rujosti 3) Logossa on alateksti mukana ja siitä ei saa pienessä koossa mitään selvää. 4) Logo on epäterävä. Pitää tehdä oikeaan kokoon ja terävöittää itse. 5) Ylipäätään latteus - näyttää heikolta muiden rinnalla valkoisella taustalla.
 • Tyypillisiä värinkäytön virheitä: 1) Huomioväri kiinnittää huomion ihan väärään asiaan logossa. 2) Vaaleat sävyt ovat heikot valkoisella taustalla.
 • Tyypillisiä fonttien virheitä: 1) Fontti on liian leveä ja tekee logosta epäkäytännöllisen leveän. 2) Fonttia ei ole lainkaan mietitty - se viestii ihan vääriä asioita. 3) Fontti on epäselvä pienessä koossa.