MPV-sivusto Sivukartta
Valokuvaus-sivut / Photography page

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

Hyvän kuvakritiikin elementtejä

aivot-ja-silmat2.jpg

Kuvakritiikillä tarkoitetaan kuvien tietoista tutkimista, analysointi ja perusteltua arvostelua. Sen muodot ovat monenlaisia vakavasta vuolaskielisestä ja systemaattisesta analyysistä arkiseen kuvien kommentointiin. Verkkofoorumeilla ja lehtien arvostelupalstoilla tapahtuvan kritiikin tärkeimpänä ideana on tunnistaa kuvien hyviä ja huonoja puolia, jotta kuvaaja osaa seuraavissa töissään parantaa oikeissa paikoissa - ja varjella kuviensa hyviä puolia. Kuvakritiikki on tärkeä prosessi, mutta sen laatutekijöistä keskustellaan käytännön tasolla harvoin. Oheinen lista esittelee käytännöllisiä hyvä kuvakritiikin elementtejä.

Kuvakritiikin tavoitteet

 • Auttaa kuvantekijää tekemään jatkossa parempia kuvia
 • Auttaa kaikki kritiikin lukijoita ymmärtämään, jäsentämään kuvia
 • Auttaa myös kriitikkoa näissä asioissa - kyse on kaikkien yhteisestä oppimisprosessista
 • Tukea kriittistä (mitä ei pidä sekoittaa negatiivisuuteen) lähestymistapaa kuviin, kuvailmaisuun, taiteeseen ja viestintään
 • Rikastaa ihmisten ajattelua, lisätä luovuutta ja älyllisyyttä... siis monimuotoisuutta ilmaisussa ja ajattelussa. Tämä parantaa elämän laatua

Perusperiaatteet

 • Puhuminen kuvista ja asioista, ei ihmisistä ja tekijöistä
 • Kuvan lähtökohtien ja tavoitteiden ymmärtäminen
 • Kuvan tekijän kunnioittaminen
 • Hedelmällisyys:
  • Rakentavuus
  • Positiivisuus
  • Avoimuus
  • Rehellisyys negatiivistenkin asioiden suhteen
 • Perustelu miksi jokin asia kuvassa on hyvin tai huonosti. Perustelu yleisillä, tunnustetuilla periaatteilla (ja tarvittaessa viittauksilla saatavilla olevaan lähdeaineistoon) antaa varman pohjan analyysiin ja siirtää sen pois makuasioista
 • Monitasoisuus: estetiikka, tarinat. kohteet, viestit, tunteet...
 • Dialogi kuvan tekijän ja kriitikon välillä
 • Pohjautuu mielellään esitettyihin kritiikkipyyntöihin (mistä asioista halutaan kommentteja) ja näkyvään tarpeeseen: Aina ei ole syytä olla vakava ja syvällinen - mutta joskus on syytä olla nimenomaan vakava ja syvällinen

Muistettavaa

 • Kriitikon on löydettävä itselleen sopiva tyyli. Pakottautumalla annettuihin kritiikkimalleihin ei intoa riitä. Joku on fiilisten kokija, toinen filosofi, kolmas jäsentäjä
 • Annettava aina eväät eteenpäin
 • Tärkeimpien asioiden yhteenveto, painottaminen
 • On otettava huomioon tekijän kehitysvaihe: aloittelijalle kevyempi kritiikki kuin kokeneemmalle; ei tyrmäyksiä
 • Kuvia voidaan tulkita eri tavoilla ja se, mitä kuvasta sanotaan, on relevanttia vain tietyn tulkinnan puitteissa. Kriitikon onkin syytä kertoa heti kritiikin alussa mikä hänen tulkintansa kuvasta on: mitä se esittää, mitä se kertoo, millaiseen kulttuuriin kuva liittyy

Varottava

 • Liiallista negatiivisuutta... sanottava aina jotain hyvää. Hyvä rakenne on aloittaa positiivisilla asioilla, negatiiviset väliin, ja positiivinen lopetus
 • Liiallista positiivisuutta ja mielistelyä
 • Liiallista älyllisyyttä ja teoreettisuutta
 • Henkilökohtaisten suhteiden vaikutusta kritiikin sisältöön tai sen esitystapaan
 • Yksioikoisuutta, sen mielikuvan antamista, että kriitikon ajatus on ainoa oikea totuus ja paras ratkaisu
 • Koulukirjasääntöjen mekanistista soveltamista. Jokaista kuvaa on arvioitava sen omista lähtökohdista
 • Lyhytsanaisuutta. Älä oleta lukijan ymmärtävän kaikkea, mitä ajattelet. Asiat on purettava selviksi sanoiksi

Kuvan tekijän rooli

 • Anna hyvä kuva kritisoitavaksi. Jos esimerkiksi kuvassa on oleellista hienovarainen tekstuuri, ei tiukkaan pakattu postimerkin kokoinen kuva anna lähtökohtia kritiikille
 • Jos mielessä on selviä toiveita, mistä haluat ajatuksia, kerro ne. Mutta älä anna mallivastauksia
 • Älä ota kritiikkiä itsestäänselvyytenä. Joku on panostanut vapaaehtoisesti omaa aikaansa auttaakseen sinua. Tilanteesta ja foorumista riippuen kiitos voi olla paikallaan, mutta aina se ei sovi tapoihin tai foorumin toimintamallit eivät anna sille tilaa
 • Jos kritisoija esittää kysymyksiä, vastaa niihin
 • Jos et ole samaa mieltä, ja kyse ei ole makuasioista, esittele oma näkemyksesi