MPV-sivusto Sivukartta / Sitemap
Valokuvaus-sivut / Photography page

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

Cut up -menetelmän kokeilu / An experiment with the cut up method

Kirjailija William S. Burroughsin soveltama cut up -menetelmä yhdistää kaunokirjalliseen tekstiin täysin sattumanvaraisesti pätkiä muista teksteistä. Tässä galleriassa sovelletaan samantyyppistä tekniikkaa valokuviin. Satunnaisesti valittuun kuvaan liitettiin satunnaisesti valittujen kuvien satunnaisia osia. Tämä tapahtui automaattisesti tietokoneohjelman avulla. Omaa valintaa käytettiin vain lähdekuvien joukon määrittämiseen (tässä tapauksessa 700 tylsää kuvaa Tampereelta) ja julkaistavien kuvien valintaan. Lopputulos on vielä arvioitavana… Kuvat aukeavat niitä klikkaamalla. Kuvat © 2002 Matti Vuori. Miellyttäviä katseluhetkiä!

The cut up method as used by author William S. Burroughs combined texts with random clippings from other texts. This gallery experiments the method for photograps. To a randomly chosen photograph, parts are cut and pasted from other photographs, also randomly selected. This is all done automatically with a computer program. The only artistic input is selecting the set of photographs to do the selecting from (in this case 700 boring photographs from Tampere, Finland) and selecting the best resulting photograps for publication. The jury is still out about the results… Click images to open them. Pictures © 2002 MPV. Enjoy the images! - Matti Vuori

Avaa / Open 20020205-17.26-10.jpg   Avaa / Open 20020205-20.26-12.jpg   Avaa / Open 20020205-19.25-02.jpg

Avaa / Open 20020205-00.43-08.jpg   Avaa / Open 20020205-01.48-10.jpg   Avaa / Open 20020205-19.27-38.jpg

Avaa / Open 20020205-20.38-14.jpg   Avaa / Open 20020205-20.53-36.jpg   Avaa / Open 20020205-13.43-56.jpg

Avaa / Open 20020205-23.14-14.jpg   Avaa / Open 20020205-23.03-36.jpg   Avaa / Open 20020205-21.36-36.jpg

Avaa / Open 20020205-20.45-06.jpg   Avaa / Open 20020205-13.43-18.jpg   Avaa / Open 20020204-17.57-00.jpg