MPV-sivusto Sivukartta
Valokuvaus-sivut / Photography page

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

Arkkitehtuurin valokuvauksen keskeisiä periaatteita

Listojen tarkoitus on auttaa arkkitehtuurin valokuvauksen jäsentämisessä, ei antaa vastauksia, vaan herättää kysymyksiä ja valottaa mahdollisuuksia

1) Perusperiaate

 • Arkkitehtuurin kuvaus on kuin henkilön muotokuva
 • Arkkitehtuurikuvaus kertoo kohteen identiteetistä, luonteesta, toimivuudesta
 • Arkkitehtuuria kuvaamalla viestitään arkkitehtuurin ideoita ja merkityksiä
 • Arkkitehtuuri on kieli ja viestintää, jota valokuvissa esitetään tulkiten tarpeen mukaan valokuvan kielellä
 • Arkkitehtuuri ei ole kuvataidetta, estetiikkaa tai stylingiä, vaan siinä on kyse kokonaisuuksista ja elementtien ja systeemien välisistä suhteista ja vuorovaikutuksista. Arkkitehtuurin näkeminen vain estetiikaksi on yhtä suuri virhe valokuvaajalle kuin arkkitehdille
 • Arkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi. Tämä periaate heijastuu myös sen kuvaukseen. Muotojen idealisointi ei ole riittävää arkkitehtuurin kuvaamisessa
 • Käyttäjä on tärkein arkkitehtuurin kohderyhmä; ei arkkitehti tai rahoittaja
 • Kaikki talokuvaus ei ole arkkitehtuurikuvausta

2) Eettiset periaatteet

 • Kunnioita kohdetta
 • Arkkitehtuuri on tärkeämpi kuin kuva
 • Arkkitehdin työ on tärkeämpi kuin kuvaajan ego
 • Arkkitehtuurin laatu on tärkeämpi kuin arkkitehdin työ
 • Esitä asiat kuten ne ovat
 • Kritiikissä noudata journalistin etiikkaa
 • Muotokielen ja ideoiden esittelyssä saa kärjistää, mutta ei valehdella
 • Ymmärrä kohde ennen kuvausta
 • Esitä hyvä hyvänä ja huono huonona
 • Noudata omia arvojasi

3) Tavoite

 • Kenelle kuvaat? Mitä katsojan pitäisi saada irti kuvasta?
 • Mieti tavoite ja kuvaa sen mukaisesti

Erilaisia tavoitteita:

 • Dokumentointi
 • Olennaisten periaatteiden kuvaus
 • Luvattujen piirteiden käsittely, etujen ja lupausten todentaminen
 • Suunnitelman ja todellisuuden vertailu
 • Käyttäjäkokemuksen esittely
 • Uniikkien piirteiden kuvaus
 • Uuden muotokielen esittely
 • Idealisointi
 • Mainoskuvaus
 • Kritiikki
 • Yhteiskunnallisten epäkohtien esittäminen
 • Arkkitehtuurin representaation taustalla olevien vääristymien esittäminen / negaatio valokuvan representaationa
 • Yhteisöllisesti voimauttava valokuva
 • Arjessa näkymättömän tekeminen näkyväksi
 • Sokean pisteen osoittaminen
 • Jne...

4) Näkökulmat

Arkkitehtuurin kuvaus tarvitsee yleensä useita näkökulmia, esim.

 • Tarkoituksen esittely
 • Tilat ja niiden suhteet
 • Toiminta
 • Käyttäjäkokemus (toiminta, subjektin silmä, representaatiot, haptisuus)
 • Ympäröivä tai toimiva kulttuuri
 • Uniikit piirteet
 • Estetiikka
 • Yksityiskohdat
 • Asettuminen ja liittymät ympäristöön
 • Suhde ihmisten toimintaan ja olemiseen
 • Suhteet viereisiin kohteisiin
 • Vertailu vastaaviin kohteisiin
 • Oma teema
 • Moniäänisyys (monisilmäisyys!)

Näkökulmavalinnat riippuvat tavoitteista ja kulttuurista

5) Ymmärrä

 • Kohteen tarkoitus ja tavoitteet
 • Arkkitehtuurinen tyylisuunta ja paradigmat
 • Tausta-oletukset
 • Eri osapuolten suhteet arkkitehtuuriin (omistaja / maksaja, käyttäjä, arkkitehti, yhteisö, kulttuuri)
 • Liittymät muuhun maailmaan
 • Oma suhteesi kohteeseen

6) Sovella eri tyylejä

 • Kuvan ei tarvitse olla 3D-mallin näköinen
 • Impressionismi, ekspressionismi jne ovat sallittuja
 • IR on OK tarvittaessa
 • Valitse tyyli näkökulman, kohteen ja tavoitteiden perusteella

7) Visualisoinnin joitakin periaatteita

 • Mieti, mitä tarvitaan mukaan, jotta jokainen kuva on eheä ja toiminnan kokonaisuus paljastuu
 • Arkkitehtuurikuvissa ei aina vähemmän ole enemmän
 • Linkitä kuvat toisiinsa ja kokonaisuuteen
 • Konteksteilla on hierarkkia. Ota mukaan palanen ylemmän tason elementeistä
 • Julius Shulmanin mukaan jokaisella kohteella on "ratkaiseva hetki"
 • Muista käyttäjän kuvakulma
 • Elementtien nosto esille valon ja varjojen avulla: Tavoitteena ei ole valojen ja varjojen leikki, vaan niiden käyttö kohteen piirteiden esille nostamisessa
 • Muista, että nyt ei ole kysymys kuvan kamera-seura-periaatteiden toteuttamisesta, vaan kuvan hyvyyden mittaa se, miten se paljastaa arkkitehtuurin piirteitä ja hyvyyttä. Esimerkiksi kuvan sommittelua ja massoittelua tärkeämpää on kohteen layout ja massoittelu. Toinen esimerkki on edellämainittu valojen ja varjojen leikki.
 • Ornamentin kuva ei visualisoi arkkitehtuuria

8) Dokumentoi ainakin

 • Kohde ja sijainti
 • Kohteen tarkoitus, käyttäjät ja käyttö
 • Valmistumisvuosi
 • Kuvausaika
 • Arkkitehti

9) Lopputsekki

 • Voisiko kuvan näyttää ylpeänä kohteen arkkitehdille?
 • Mitä kohteen käyttäjä sanoisi siitä kuvan perusteella? Ilmentyisikö talo talona vai kuvaajan pinnanjakoharjoituksena?