MPV-sivusto Sivukartta
Toiminnan kehittäminen

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

Suunnitteluprojektin laatutekijöitä

levels-action.jpgTämä teksti listaa suunnitteluprojektien laatutekijöitä tiiviissä, muistilistanomaisessa muodossa. Tekstiä voidaan käyttää projektitoiminnan kehittämisen välineenä ja koulutuksessa. Lista on yleinen ja sopii kaikenlaiseen suunnitteluun.

Tavoitteet

 • Selkeät tavoitteet
 • Yhteinen visio
 • Tavoitteiden täyttymisen osoittaminen mahdollista
 • Asiakasnäkökulma näkyy jo tavoitteenasettelussa
 • Kohteen määrittely konkreettisesti. Mieluummin ”uuden kärkituotteen kehittäminen” kuin ”tuotteiston kehittäminen”

Prosessi

 • Prosessi on ”läpinäkyvä” - eli näkyvä!
 • Selvä kaikille - yksinkertainen, selkokielinen, suoraviivainen
 • Iteroiva prosessi
 • Selvää kaikille, missä vaiheessa ollaan ja miten homma jatkuu
 • Systemaattisuus
 • Luovat ja analyyttiset tai testaavat vaiheet erotettu toisistaan
 • Sopivan pienet vaiheet mahdollistavat tehokkuuden ja seurannan
 • Osaprojektien selkeä määrittely
 • Simultaaninen työ eri osa-alueilla (esimerkiksi tietoliikenne ja käyttöliittymät)

Aikataulu

 • Realistisuus
 • Selvät deadlinet eri tuotoksille
 • Myöhästymiset kuriin heti - muuten homma karkaa käsistä
 • Kriittisen polun hallinta
 • Ei luppoaikoja - muuten väki kyllästyy ja varataan toisiin projekteihin, jotka ovat isommalla prioriteetilla

Kokoukset

 • Asioiden valmistelu ennen kokouksia. Ryhmätyönä vain ryhmätyön edellyttämiä asioita (posti kulkee!)
 • Ei turhia kokouksia - yksi kokous on helposti menetetty työpäivä kaikille, vaikka asia olisi joidenkin osapuolten kahdenvälinen
 • Kokouksilla tavoitteiden mukainen käsikirjoitus - ei aina samalla kaavalla
 • Menetelmien käyttö (esimerkiksi aivoriihitekniikat)

Yhteistyö ja tiedotus

 • Toimijat edustavat eri näkökulmia
 • Asiakkaan osallistuminen
 • Prosessi yhdistää kaikki toimijat
 • Yhteiset mallit, joiden kautta asiaa käsitellään (tuote- ja projektimallit)
 • Edustuksellisuuden sijaan osaamis- ja roolinäkökulma. Roolit tehdään heti selviksi
 • Aktiivinen tiedotus projektista ulospäin
 • Tulosten välitön siirtäminen muuhun organisaatioon
 • Intranet/extranet-viestintä ja seuranta

Johtaminen

 • Projektilla on omistaja, joka hyödyntää tuloksia
 • Päätöksenteon edellytykset kunnossa
 • Johtoryhmän pysyminen roolissaan - se ei ole suunnittelija
 • Pätevä projektipäällikkö - johtamistaidot ja substanssin koordinointi
 • Konsensushakuisuus
 • Aktivointi, osallistaminen
 • Riskienhallinta
 • Poikkeamien ja ongelmien välitön hallinta
 • Jämäkkä alihankintojen hallinta
 • Seurantajärjestelmien luominen ja käyttö

Tietopohjaisuus ja tietojen hallinta

 • Lähtötietojen hankintaan panostaminen
 • Monia näkökulmia (vrt. tasapainoinen mittaristo) ja monikriteerinen vertailu
 • Dokumentointi - päätösten jäljitettävyys

Sudenkuoppia

 • Hihasta vedetty, kritiikitön lopputuleman määrittely
  • Ei suunnittelua
  • Ei testausta
  • Ei vaihtoehtoja
 • Puuttuva asiakasnäkökulma
 • Itseriittoinen teknologianäkökulma
  • Hype!
  • Epärealistisuus
 • Aikataulut
 • Testausvaiheet jätetään pois
 • Avainhenkilöiden resurssit ja vaihtuminen
 • Prosessi ei sovi tuotetyypille tai sen vaatimustasolle
 • Todella pätevät projektipäälliköt kiven alla
 • Suunnittelu tämän päivän tai eilisen ongelmiin - ei lähitulevaisuuden muutoksiin
 • Projektia ei uskalleta keskeyttää, vaikka tulos ei olisikaan oikeasti hyödynnettävä