MPV-sivusto Sivukartta
Toiminnan kehittäminen

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

Laatustrategian keskeiset elementit

Laatustrategia on organisaation johdon näkemys laadun merkityksestä ja keinoista halutunlaisen laadun saavuttamiseksi. Laatustrategia on selkeä viesti koko henkilöstölle ja toimii periaatekokoelmana kaikkien kehittämistoimien taustalla. Tämä artikkeli esittelee laatustrategian keskeiset osatekijät.

Laatuajattelu

 • Toiminta-ajatuksen ja liikeidean tiivistys. Organisaation toimintatyyli, mm. innovointi ja riskinottotapa
 • Mitä on laatu? Käytettävä laadun määritelmä - mistä puhutaan organisaatiossa, kun puhutaan laadusta?
 • Organisaation menestystekijät. Laatu suhteessa muihin organisaation menestystekijöihin
 • Laadun merkitys. Miten tärkeää se oikeasti on?
 • Näin me teemme laatua. Organisaation tärkeimmät keinot tuottaa laatua
 • Laatujärjestelmämme sisältö ja rooli
 • Laadunkehityksen ”driverit”. Mihin perustuu toimintamme ja tuotteidemme kehittäminen?

Toimintaympäristö ja asiakkaat, tarpeet

 • Toimialamme. Tällä alueella, näiden toimijoiden kanssa me toimimme
 • Asiakkaamme. Tärkeimmät asiakasryhmät ja niiden ydintarpeet
 • Yhteistyötavat asiakkaiden kanssa
 • Yhteistyöverkosto. Osallistumisemme toimialan ja yhteisön toimintaan.
 • Ulkoiset vaatimukset laadulle. Keskeiset standardit, hyväksyntämenettelyt jne.

Keinot laadun varmistamiseen ja kehittämiseen

 • Osaamisstrategia. Miten henkilöstön ja johdon ammattiosaaminen varmistetaan ja miten sitä kehitetään
 • Laatuosaaminen ja laatukoulutus
 • Laatuyhteistyö. Laadun johtaminen. Laatuorganisaatio. Osallistuvat laadun kehittämisen työtavat. Organisaation laatukeskustelu - tilaisuuksissa, intranet-foorumeilla. Tiimien, ryhmien toiminta.
 • Tietojärjestelmät. Asiakastyytyväisyyteen, tuotteen laatuun yms. liittyvät rekisterit ja niiden käyttö.

Kehitys jatkossa

 • Suurimmat nykyiset laatuongelmat
 • Laatuun liittyvät tavoitteet jatkossa
 • Tärkeimmät kehityskohteet (TOP 3-10)

Liitteet

 • SWOT-analyysi
 • Muut strategisen tason yritysanalyysit