Site home Sitemap

mpv-logo.gif

 

Tekoälyn estetiikasta

Tekoälyn etiikasta puhutaan jo kohtalaisesti, mutta entäpäs tekoälyn estetiikka? Sitä ei juuri mainita, vaikka kauneus ymmärretään positiiviseksi piirteeksi jopa ohjelmakoodissa ja usein arvellaan, että ulkoinen asioiden laatu korreloi jossain määrin sisäisen laadun kanssa. Ok, kuka nyt kuitenkaan kaipaa jotain tekoälyn estetiikkaa? Tekoälyn pitäisi olla vain luonnollinen osa jotain systeemiä ja vahvistaa sen haluttua estetiikkaa. Mutta jos tekoälyn käsite ylipäätään on mielekäs ja se eroaa piirteenä tai komponenttina systeemin muista asioista, sen oma estetiikka on miettimisen arvoista - filosofisesti ja systeemejä suunnitellessa ja niitä arvioitaessa

Tekoälyn estetiikan alueita voivat olla vaikka tällaiset:

Filosofinen kauneus

 • Tekoälyn edustama etiikka ja arvomaailma: Estetiikka on aina ollut sukua etiikalle. Kauneuden substanssi liittyy sen avulla visualisoitavaan etiikkaan, sovelluksen arvomaailmaan, ml. laatuajattelu.
 • Filosofioiden ja teorioiden esitysten puhtaus: Miten puhtaasi ja elegantisti tekoäly tuo näkyväksi jotain teoriaa, filosofiaa, keskeistä ajatusta.

Osaaamisen estetiikka

 • "Tahdon voitto": Yksi inhimillisistä arvoista on selkeä tahtotila, ja se koetaan kauniina - vaikka sitten rumuuden kauneutena... Miten tekoälyllä saadaan vihdoinkin jokin asia tehdä.
 • Innovaation kauneus.
 • Eriomaisuuden kokemus: Tekoälyn osoittama ammattitaito; kirkkaimman osaamisen ja älyn kauneus ja täydellisyys näkyvänä systeemin piirteenä.
 • Toimenpiteiden (koetun) logiikan kirkkaus, älyn ristiriidaton puhtaus.
 • Virheettömyyden täydellisyyden kauneus.

Teknisen toteutuksen estetiikka

 • Algoritmin eleganssi.
 • Systeemin arkkitehtuurin muoto.
 • Systeemin yksinkertaisuus - tai kompleksisuus.
 • Yleinen kone-estetiikka (aikaa halveksiva keskeytymättömyys, jaksaminen, vauhti, rytmi).

Ihmissuhteen estetiikka

 • Avoimuuden estetiikka - mustan laatikon mysteeri.
 • Oppivan älyn heräämisen hetken täydellisyys.
 • Turvallisuuden tunnetta hehkuva lämpö.
 • Vuorovaikutuksen hienovaraisuus ja huomaavaisuus.
 • Reagoinnin ajoitus.
 • Käyttöliittymän audiovisuaalinen tai haptinen tyyli
 • Jne...

Pari tekstiä samankaltaisista aiheista

Hyvät testit ovat kauniita (2010)

Se on taidetta! Vai onko? (2019)